"odaberi posao koji voliš i nećeš morati raditi ni dana u životu "
                                       Konfucije

NAGRADE I PRIZNANJA

 

Pored kontinuiranog rada u struci Rudolf Puntarić razvija aktivnosti u tijelima Udruženja obrtnika grada Zagreba, u Obrtničkoj komori i elektrostrojarskoj školi.

    -    Član skupštine Udruženja obrtnika grada zagreba
    -    Tajnik sekcije električara u Udruženju obrtnika grada Zagreba
    -    Predjsednik komisije za majstorske ispite elektromehaničara u Obrtničkoj komori
    -    Član komisije za završne ispite u elektrostrojarskoj školi

Dobitnik je više priznanja za dugogodišnji predani rad na razvoju obrtništva u tijelima Udruženja obrtnika i Obrtničke komore, od kojih su mu najdraže:

    -    Zlatna plaketa Udruženja obrtnika grada Zagreba
    -    Srebrna plaketa Udruženja obrtnika grada Zagreba
    -    Plaketa za razvoj obrtništva Zagrebačke obrtničke komore